Poznámky z dostupné části kurzu ThermalXC

Učit se v tomto pořadí

Udržení ve stoupáku, najít near-miss, zvýšit šance na nalezení, stoupat rychleji, teorie

Pravidlo 1-2-3

1 točit, 2 krát trefit hot spot před změnou, 3 čtvrtiny po hot spotu narovnat

Hledání stoupáku

Rovně, 180 doleva, rovně, 90 doleva, rovně, 90 doleva

Při přeletění stoupáku

Při přeletění trochu – točit 270, při hodně – 180

Točit rychle

Jedno kolečko by mělo trvat asi 20 sekund

Dva druhy stoupáků

Drifting thermal – stoupák pod mrakem jde obvykle kolmo k zemi, nebývá moc ovlivněn větrem, není potřeba korekce

Stationary thermal – jde z jednoho místa, obvykle nedojde až k mraku, je unášen pomaleji větrem, takže je potřeba častá korekce proti větru

Svahování

V údolíčku se vzduch urychluje a nejde tolik nahoru – stalo se mi v Jeviněvsi

Poznámky z knihy Termika

Poznámky z knihy Přelety

Ovládání padákových kluzáků

Flybubble

Videa přesunuta na Fly With Greg.

Chrigel

Security in Flight II

Wingovery

Spirála

Autorotace

Na přeletu

Další poznámky