Pilot:   Season:  

Season 2020 - VitD (PG)

Start Takeoff Duration Thermic Thermals ↻ / ↺ Rotation Max gain Total gain Total drop Max climb Max sink Length Speed
06.08.2020 12:20Raná0:42
05.08.2020 10:45Kapucín3:33
31.07.2020 09:18Kapucín0:22
30.07.2020 08:57Kapucín1:48
29.07.2020 17:18Černý vrch0:18
25.07.2020 11:32Oblík0:27
23.07.2020 15:09Černý vrch0:08
23.07.2020 11:27Černý vrch0:05
22.07.2020 08:42Kapucín3:37
18.07.2020 14:46?0:05
18.07.2020 13:53?0:05
18.07.2020 12:08?0:06
18.07.2020 11:45?0:02
18.07.2020 11:18?0:07
18.07.2020 10:49?0:03
18.07.2020 10:37?0:03
18.07.2020 10:15?0:07
14.07.2020 15:45Raná0:18
14.07.2020 15:13Raná0:06
14.07.2020 14:37Raná0:06
13.07.2020 13:22Raná0:07
13.07.2020 10:58Kapucín2:07
12.07.2020 10:56Černý vrch0:08
03.07.2020 16:00Černý vrch1:19
02.07.2020 18:03Řevničov0:05
02.07.2020 17:32Řevničov0:11
28.06.2020 13:56Javorový1:11
28.06.2020 09:00Javorový0:19
23.06.2020 10:26Raná2:19
23.06.2020 10:02Raná0:07
15.06.2020 16:07Klínovec0:16
15.06.2020 16:07Klínovec0:18
15.06.2020 15:06Klínovec0:12
15.06.2020 14:40Klínovec0:22
15.06.2020 14:40Klínovec0:18
15.06.2020 12:24Klínovec0:48
15.06.2020 10:54Klínovec0:18
18.05.2020 17:43Raná0:04
18.05.2020 17:14Raná0:12
18.05.2020 16:35Raná0:28
18.05.2020 15:51Raná0:33
18.05.2020 12:01Oblík0:02
16.05.2020 08:16Kozákov1:36
15.05.2020 15:52Černý vrch1:31
12.05.2020 11:00Raná2:33
09.05.2020 10:11Kolina0:06
08.05.2020 15:43Černý vrch0:47
08.05.2020 11:01Kapucín0:07
07.05.2020 12:49Raná0:15
05.05.2020 07:43Raná0:10
05.05.2020 07:26Raná0:14
27.04.2020 16:02Řevničov0:19
27.04.2020 13:37Řevničov0:40
27.04.2020 09:11Kapucín1:16
26.04.2020 13:07Kapucín1:18
26.04.2020 10:31Kapucín1:16
23.04.2020 13:51Raná0:18
23.04.2020 10:11Raná0:43
18.04.2020 09:52Kapucín2:51
16.04.2020 13:06Kapucín1:56
16.04.2020 09:48Kapucín0:15
12.04.2020 10:15Kapucín1:51
11.04.2020 10:52Kapucín1:21
09.04.2020 13:18Zvoníčkov0:15
08.04.2020 16:01Raná0:12
08.04.2020 15:51Raná0:04
08.04.2020 15:35Raná0:11
08.04.2020 14:54Raná0:22
08.04.2020 14:23Raná0:20
08.04.2020 14:23Raná0:17
07.04.2020 14:09Kapucín0:07
07.04.2020 11:26Kapucín1:07
08.03.2020 13:29Řevničov0:32
08.03.2020 12:55Řevničov0:08
08.03.2020 08:21Řevničov0:24
08.03.2020 07:42Řevničov0:21
15.02.2020 14:55Řevničov0:06
15.02.2020 14:28Řevničov0:26
15.02.2020 13:30Řevničov0:54
15.02.2020 12:51Řevničov0:27
15.02.2020 12:01Řevničov0:34
15.02.2020 10:58Řevničov0:22
15.02.2020 10:40Řevničov0:13
15.02.2020 10:26Řevničov0:02
09.02.2020 09:55Řevničov0:20
27.01.2020 13:25Řevničov1:14
27.01.2020 12:44Řevničov0:20
27.01.2020 11:30Řevničov0:04
13.01.2020 13:24Řevničov0:14
13.01.2020 11:21Řevničov0:51
13.01.2020 10:13Řevničov0:40
05.01.2020 12:53Raná1:06
05.01.2020 12:00Raná0:39
05.01.2020 10:13Raná0:06
01.01.2020 13:48Raná0:03
26.12.2019 12:18Raná0:24
26.12.2019 10:44Raná1:13
20.12.2019 13:02Jeviněves1:21
16.12.2019 14:55Raná0:04
16.12.2019 13:41Raná1:09
13.12.2019 13:08Raná0:11
30.11.2019 12:44Raná0:01
01.11.2019 13:37Raná0:23
01.11.2019 12:03Raná1:15
01.11.2019 12:02Raná0:03
01.11.2019 11:12Raná0:32
31.10.2019 13:40Třebouňský vrch0:28
31.10.2019 12:16Třebouňský vrch0:20
30.10.2019 14:30Třebouňský vrch0:39
30.10.2019 13:07Žlutice0:03
28.10.2019 14:13Černý vrch0:38
28.10.2019 12:37Černý vrch0:10
26.10.2019 13:27Švihov0:01
26.10.2019 09:43Švihov0:00
25.10.2019 15:51Stranná0:02
22.10.2019 12:55Klínovec0:07
22.10.2019 12:09Klínovec0:05
22.10.2019 11:25Klínovec0:04
20.10.2019 14:12Třebouňský vrch0:03
20.10.2019 11:52Třebouňský vrch0:15
15.10.2019 14:53Brná1:02
15.10.2019 11:39Brná2:17
13.10.2019 15:05Raná0:21
13.10.2019 11:51Kapucín0:14
06.10.2019 10:29Raná2:42
Flights: 125 Takeoffs: 17 ⌛ 75:20 Days: 58